•  O  NAS •  SUPRA - OCHRONA USŁUGI PORZĄDKOWE •  USŁUGI RACHUNKOWEREFERENCJE •  KONTAKT • PRACA •  Do pobrania  • 

   

 

Usługi rachunkowe

Rozliczenia PIT


Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu podatków i opłat. LENA działając na rynku od ponad 50 lat, pragnie podzielić się z Państwem swoim doświadczeniem.

Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej
z prowadzonymi usługami finansowo-księgowymi. Nasz personel to osoby wysoko wykwalifikowane, posiadające niezbędne doświadczenie praktyczne. 

Oferta usług Rachunkowych:

• opracowanie zasad polityki rachunkowości
• opracowanie zakładowego planu kont
• prowadzenia ksiąg rachunkowych
• prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
• ewidencji ryczałtu
• karty podatkowej
• prowadzenia ewidencji VAT
• prowadzenia ewidencji środków trwałych
• sporządzania deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
• sporządzania sprawozdawczości GUS
• obsługi kadrowo-płacowej
• sporządzania druków zgłoszeniowych i deklaracji ZUS
• sporządzanie deklaracji o zwrot podatku VAT związanego z zakupem materiałów budowlanych – VZM

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi na terenie Wrocławia jak i poza nim , akceptujemy dostarczanie
i odbieranie dokumentów drogą pocztową, kurierską oraz elektroniczną. Istnieje również możliwość negocjacji 
w sprawie odbioru dokumentów w Państwa firmie.

Ceny za usługi ustalane są indywidualnie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ewidencji księgowej, liczby dokumentów oraz ilości zatrudnionych pracowników. Jeżeli chcecie Państwo abyśmy oszacowali cenę kosztu naszych usług prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową.