•  O  NAS •  SUPRA - OCHRONA USŁUGI PORZĄDKOWE •  USŁUGI RACHUNKOWEREFERENCJE •  KONTAKT • PRACA •  Do pobrania  • 

   

 

Oferta Usług Porządkowych
Sprzątanie Biur
Sprzątanie Osiedli Mieszkaniowych
Sprzątanie Szpitali
Sprzątanie Przychodni
Sprzątanie Szkół i Przedszkoli
Warunki umowy do negocjacji


OFERTA NA USŁUGI SPRZĄTANIA

Usługi świadczone przez naszą firmę to zespół kompleksowych działań, które sprawią że Państwa firma zyska nowe oblicze. Usługa sprzątania to zarówno typowy zakres czynności, jak i dodatkowe zlecenia poza standardem usług. Naszą ofertę rozszerzamy w oparciu o indywidualne życzenia Klientów. 

SPRZĄTANIE BIUR
Do reprezentatywnych czynności sprzątania biur należą między innymi: odkurzanie, zmywanie podłóg, wycieranie kurzu, wyrzucanie śmieci. Czyszczenie klamek, szklanych części drzwi, framug, kontaktów
i wyłączników. Mycie okien, usuwanie plam z wykładziny dywanowej, 
pranie wykładzin. Sprzątanie toalet.

Cena usługi - 2,30 zł/m2 przy kontrakcie powyżej 1000 m2

Zaopatrzymy Twoje biuro w niezbędne artykuły higieniczne w bardzo atrakcyjnej cenie, takie jak papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe, oraz inne.
    
SPRZĄTANIE OSIEDLI MIESZKANIOWYCH
Oferujemy pełen serwis usług porządkowych związany z utrzymaniem czystości na terenie osiedli mieszkaniowych. Nasza oferta to bieżące utrzymanie czystości klatek schodowych, garaży oraz innych części wspólnych budynków mieszkalnych, takich jak korytarze, windy, czy piwnice. Oferujemy również sprzątanie terenów zewnętrznych, sprzątanie chodników, boksów na śmieci, koszenie trawy ,oraz wykonujemy drobne prace ogrodnicze. W okresie zimy na czas odśnieżymy chodniki.

Cena usługi – ustalana indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb Klienta

    

SPRZĄTANIE POREMONTOWE
Sprzątanie po remoncie lub budowie jest zajęciem bardzo uciążliwym, 
z plamami i licznymi zabrudzeniami nie sposób sobie poradzić bez zastosowania niestandardowych technologii. Próby samodzielnego sprzątania często doprowadzają do uszkodzenia czyszczonych powierzchni. Dzięki wsparciu z naszej strony, mogą Państwo w krótkim czasie doprowadzić obiekt do pełnej użyteczności i estetycznego wyglądu.

Cena usługi – wycena po zapoznaniu się z zakresem prac

Posiadamy doświadczonych pracowników, wiedzę i profesjonalny sprzęt co skutkuje najwyższym poziomem oferowanych usług. 

    

SPRZĄTANIE SZPITALI I PRZYCHODNI
W zakres usług porządkowych naszej firmy wchodzi także dbanie 
o porządek w szpitalach i przychodniach. 
W placówkach tego typu podstawą jest zachowanie najwyższych zasad higieny. Posiadamy wiedzę związaną z procedurami obowiązującymi 
w placówkach służby zdrowia. Pracownicy nasi są należycie przeszkoleni 
w zakresie świadczonych usług.


Cena usługi – od 3,30 zł/m2

Podjęcie współpracy z naszą firmą niesie za sobą wiele korzyści. Pozwala na optymalizację procesu sprzątania, oraz prowadzi do zmniejszenia kosztów działalności Państwa placówki.
    
SPRZĄTANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Specjalizujemy się w sprzątaniu szkół oraz, innych obiektów edukacyjnych. Do codziennych stałych czynności należą: odkurzanie wykładziny dywanowej, zamiatanie i mycie podłóg twardych, usuwanie kurzu z mebli i urządzeń biurowych, czyszczenie poręczy, drzwi, luster oraz innych przeszkleń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie 
w czystości i dezynfekcja łazienek, bieżące uzupełnianie artykułów higienicznych.


Cena usługi – 2,40 zł/m2 przy kontrakcie powyżej 1000m2

    


Kwalifikacje  
Pracownicy realizujący usługę:

- są przeszkoleni z zakresu profesjonalnego realizowania powierzonych zadań

- dbają o mienie i wizerunek nasz jak i naszego kontrahenta

- zobowiązani są do bezwarunkowego wykonywania poleceń służbowych i zachowania pełnej dyskrecji

Kontrola  
Pracownicy sprzątający podlegają stałemu nadzorowi oraz opiece, którą sprawują odpowiednio przeszkoleni pracownicy naszej spółdzielni. Kontrolujący sprawdza, jakość wykonywanych usług, przyjmuje też uwagi i zalecenia kontrahenta.

Wyposażenie  
Wszyscy pracownicy wyposażeni są w ubrania ochronne z logo spółdzielni, dysponują sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

Ubezpieczenie
Spółdzielnia Usługowa „LENA” posiada ubezpieczenie deliktowe na sumę 500 000 zł oraz kontraktowe również na kwotę 500 000 zł, od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem usługi.