•  O  NAS •  SUPRA - OCHRONA USŁUGI PORZĄDKOWE •  USŁUGI RACHUNKOWEREFERENCJE •  KONTAKT • PRACA •  Do pobrania  • 

   

 

SUPRA - Dział Ochrony
       
MONITORING OBIEKTÓW
OCHRONA FIZYCZNA
Bezpłatna konsultacja
Doradztwo
Gwarancja niskiej ceny
Warunki umowy do negocjacji


OFERTA NA USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA


Uprawnienia

Podstawę prawną stanowi koncesja MSWiA Nr L-0215/00na świadczenie usług ochrony osób i mienia.

Flagowy produkt – ochrona fizyczna obiektów

Naszą specjalizacją jest ochrona fizyczna obiektów:
Ochrona firm, przedsiębiorstw, instytucji o wzmożonych wymogach bezpieczeństwa, jak również usługi dla klientów prywatnych.
Bardzo skutecznie zabezpieczamy powierzone nam mienie, zapobiegamy dewastacji i zniszczeniu oraz kontrolujemy ruch pieszy i samochodowy. Dokładamy wszelkich starań aby bez względu na wielkość i rodzaj kontraktu każdy klient traktowany był z jak największą dbałością i profesjonalizmem. Dbałość, doświadczenie, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do klienta – skutkuje najwyższym poziomem usług ochrony. 

Personel – jakość i doświadczenie, jesteśmy na rynku od 1953 r.

Uważamy że najważniejszym ogniwem w każdej firmie jest personel. To jego zaangażowanie w pracy, wiedza, doświadczenie, przygotowanie oraz sprzęt jakim dysponuje decydują o jakości usługi. Zachowujemy najwyższą staranność przy doborze pracowników ochrony, zapewniając jednocześnie właściwe warunki zatrudnienia oraz szkolenia. W zależności od stopnia trudności danego obiektu, pracownicy ochrony posiadają odpowiednie certyfikaty a w przypadku obiektów szczególnie chronionych (z listy wojewody ) odpowiednie licencje.
Ponadto przed rozpoczęciem służby na danym obiekcie są dodatkowo szkoleni pod kątem konkretnych, powierzonych im zadań. Stosując się do ściśle wyznaczonych kryteriów możemy być pewni że realizowana w ten sposób ochrona obiektów będzie skuteczna. 

Profesjonalna ochrona – nadzór nad pracownikami ochrony

Skuteczna ochrona – to również właściwy nadzór i organizacja zadań. Odpowiednie zachowanie naszych strażników określają właściwe procedury i jasno określone zasady postępowania w przypadku powstania ew. problemów. Dodatkowy nadzór nad ochroną obiektów wykonuje Inspektorat Ochrony – mobilni inspektorzy, którzy dokonują kontroli na chronionych obiektach przez 24 godziny na dobę. Każda ochrona fizyczna obiektu to również wsparcie specjalistycznych grup interwencyjnych, oraz najnowsze systemy zabezpieczeń i nadzoru.
Na życzenie klienta udostępniamy wydruki z elektronicznego systemu kontroli obchodów.


Widzisz za co płacisz !!!Szanowni Państwo

Przy wyborze agencji ochrony najniższa cena często jest pozornym wykładnikiem oszczędności - musimy pamiętać, że strażnik ochrony bez odpowiedniej wiedzy, szkoleń, narzędzi do komunikacji, oraz wsparcia grup interwencyjnych w sytuacji zagrożenia będzie zdany sam na siebie i może nie sprostać zagrożeniu. Dlatego bardzo ważna jest szczegółowa analiza oferty i uwzględnienie wszystkich oferowanych składników, które zostały uwzględnione w proponowanej stawce. To właśnie od nich zależeć będzie skuteczność ochrony i bezpieczeństwo Waszego mienia.

Cena za usługę 

Proponujemy Państwu w pełni profesjonalną usługę ochrony fizycznej obiektów za umiarkowaną stawkę 
w wysokości od 8.00zł + VAT za roboczo – godzinę.
UWAGA ! udzielamy 35 – 45% ulgi na PFRON, w cenie gwarantujemy całodobowe wsparcie grup interwencyjnych oraz montaż systemu kontroli obchodów.


Inne nasze oferty:

Monitoring przeciw włamaniowy

Standardowy monitoring - system sygnalizacji włamania z podjazdami grupyinterwencyjnej za kwotę 189 zł + VAT (ryczałt miesięczny)

Usługa doglądu obiektów

Usługa polega na codziennym jednorazowym obchodzie obiektu przez grupę patrolowo – interwencyjną,
i zarejestrowanie tego faktu na zamontowanym wcześniej rejestratorze.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń w zabezpieczonym mieniu, informacja o zaistniałym stanie niezwłocznie jest przekazywana osobie wskazanej przez zleceniodawcę.
Cena ryczałtowa za w-w usługę na terenie Wrocławia wynosi 1700 zł + VAT.